WEST PAPUA
ons verhaal

Vrijdag 13 mei:

Paradijs


Het thema is : ‘Paradijs’ en zal gaan over kunst, cultuur, zending en missie in West Papua.


De eerste spreker is Feije Duim,  Feije wilde kunstenaar worden maar werd antropoloog. Hij werkte van 1983 tot 1992 als docent culturele antropologie aan de theologische hogeschool I.S.Kijne in Abepura, West Papua. 

Om studenten te begeleiden bij hun praktijkstage en onderzoek, reisde hij heel Papua door. Hij maakte deel uit van een team van musici, docenten en studenten van de theologische school en van  de Cenderawasi Universiteit, dat een programma voor Papua liedkunst ontwikkelde. Het team verbleef meer dan een week in een dorp om samen met de locale gemeenschap verhalen en liederen “in kaart te brengen”, en samen met hen oude liederen tot nieuwe te maken, die in kerkdiensten konden worden gezongen.


Van 1999 tot 2005 beheerde hij voor Kerk in Actie de relaties in West Papua. In dat kader werd samen met de Duitse VEM, de Wereldraad van Kerken, vertegenwoordigers van de Orde van Fransiscanen en het Rooms-Katholieke Justitia&Pax een internationaal mensenrechten programma op poten gezet, om de kerken in West Papua te ondersteunen bij hun inzet voor mensenrechten. Na pensionering in 2018 begon Feije een studie beeldende kunst aan de Minerva Kunst Academie die hij in juni 2022 hoopt af te ronden met een kunstwerk en een scriptie waarin Papua kunst en ervaringen in West Papua een belangrijke rol spelen.Hierna is het de beurt aan Ds. Henk van der Steeg, van 1969 -1973 verbonden aan de Theologische Hogeschool van de GKI-TP (Evangelisch Christelijke Kerk in Papua), lid van de stichting Geestelijk en Sociaal Welzijn Papua's in Nederland  ‘COPAN’ en van de stichting Solidariteit met Papua.


Tijdens zijn verblijf in West Papua is Ds. Henk van der Steeg voor altijd verbonden geraakt met Papua en de Papua's. Die verbondenheid heeft hij onverminderd en onvermoeid doorgezet in  Nederland, niet alleen omdat de Papua's in Papua een beter lot verdienen maar ook om de Papua gemeenschap in Nederland waar nodig te steunen waardoor hij inmiddels een bekend figuur is geworden binnen de Papua gemeenschap in Nederland en daarbuiten. 

Henk zal tevens de boeken 'Vreemden Worden Vrienden', 'Om de Menselijke Waardigheid in Papua' en Siegfried Zöllner’s boek 'Vergeten Wereld'  bespreken.Programma :

 
18:30 uur Vrije inloop
19:00 uur Presentatie Feije Duim
19:45 uur Pauze
20:00 Presentatie/boeklezing Ds. Henk van der Steeg
20:45 Groeten, ontmoeten, afronden
21:00 Afsluiting